top

★ Hình Thức Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tại Nước Ngoài - Xem 27,225

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại một quốc gia khác không phải Việt Nam. Lợi ích của việc làm này chính là phát triển thương hiệu vào thị [...]


★ Điều Kiện Mua Bản Quyền Logo Đã Được Đăng Ký Quyền Tác Giả - Xem 37,422

Đăng ký quyền tác giả logo nhãn hiệu vẫn còn khá xa lạ với nhiều doanh nghiệp. Thực tế không phải mọi đơn đăng ký quyền tác giả đều được thông qua và cấp giấy chứng nhận, do đó nhiều doanh nghiệp nghĩ đến phương pháp khác đơn giản hơn [...]