Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tấn Trường trở lại đội tuyển Việt Nam để xoá ám ảnh quá khứ sau 15 giây