Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Morata trợ chiến Ronaldo: \"Bom tấn\" đắt giá thứ 3 thế giới đến Juventus sau 15 giây