Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Ronaldo, Messi bị gạch tên khỏi đề cử tiền đạo hay nhất Cúp C1 sau 15 giây