Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Cập nhật vụ sập tòa nhà ở Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên 20 sau 15 giây