Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2020: Không có Ronaldo và Messi sau 15 giây