Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Báo Trung Quốc: Neymar sẽ bị treo giò 20 trận vì \'xúc phạm Trung Quốc\' sau 15 giây