Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với mưa lũ sau 15 giây