Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Chuyển nhượng MU. MU đón tin vui từ Alex Telles. Chelsea xong vụ Mendy sau 15 giây